Sukuseuran hallitus järjestäytyi

Julkaistu

Kesän 2022 Vanttajajärven rannalla sekä osittain etäyhteydellä pidetyssä sukutapaamisessa hallitukseen valitut jäsenet järjestäytyivät puheenjohtaja Merja Paloniemen johdolla 30.9.2022.

Hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Takkinen, sihteeriksi Antti Törmänen, rahasto- ja jäsenrekisterin hoitajaksi Ritva Välimaa. Lisäksi perustettiin sukutyöryhmä, johon valittiin Leenan ja Antin lisäksi Hilkka Kurvinen sekä Petteri Paananen. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on työstää sisältöä ”Kyytirättärin perintö” -blogisivustoille, jotka ovat www.tormaset.fi –sivujen yhteydessä. Blogisivustot sovittiin avattaviksi vuoden 2025 sukujuhlassa, jolloin niihin olisi karttunut sisältöä enemmän. Hallituksen muut jäsenet osallistuvat työhön keräämällä suvun juttuja ja valokuvia. Sukutyöryhmä kokoontuu varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus sopi kokouksessaan niin ikään sukuseuran toiminnan käytännön järjestelyistä, kuten ilmoituksesta patentti- ja rekisterihallitukselle sekä tilinkäyttöoikeuksista. Lisäksi pyydetään tarkennusta Kumppanuustalo Nuotan palvelujen sisällöstä. Tarkennuksen jälkeen päätös palveluiden käytöstä tehdään seuraavassa kokouksessa.

Käytännön järjestelyiden ja järjestäytymisen lisäksi syvennyttiin tulevan hallituskauden 2022 – 2025 ohjelmaan. Sovittiin, että vuoden 2025 tapahtuman ennakkovaraus tehdään Kuusamo-opistolle. Vuoden 2022 aikana järjestetään perinteinen pikkujoulu, jonka yhtenä ohjelmanumerona on vuosien varrella hallituksessa toimineiden muistamiset näiden täyttäessä tänä vuonna tasakymmeniä 50:stä alkaen. Tällä tavalla hallituksessa toimineita muistetaan myös tulevina vuosina pikkujouluissa. Vuoden 2023 tapahtumista oli esillä alustavia ehdotuksia ja niistä keskusteltiin. Näistä ja kokousajankohdista sovitaan tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Puheenjohtaja ja sihteeri laativat tulevan jäsenkirjeen. Uusia jäseniä on edelleen tullut joukkoomme. Heidät toivotamme tervetulleiksi mukaan toimintaan.

www.tormaset.fi Jäsenille-sivustot on otettu uuden hallituksen toimihenkilöiden käyttöön. Palaute on ollut julkiselta osalta hyvä, joten myös jäsenille-osiosta toivomme olevan iloa varsinaisille jäsenille. Varsinaisten jäsenten tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa sukuseuran sihteerille tai jäsenrekisterin hoitajalle. Sähköpostiosoitteen kautta aktivoidaan tunnukset Jäsenille-sivustoille. Näin ollen jäsenmaksun suoritus ja sähköpostiosoite mahdollistavat sekä vanhojen jäsenten että uusien tulokkaiden pääsyn näille sivuille.

Facebook–sivujen pääkäyttäjä on edelleen sihteeri. Varapuheenjohtaja jatkaa mukana oloa, kunnes www.tormaset.fi –blogisivut saadaan käyttöön. Facebook-sivuille toivotaan edelleen vanhoja kuvia eri kansioiden eli albumien alle. Lisäksi Jäsenille-sivustojen Tarinat-kansioon toivotaan kirjoitelmia. Kirjoitelmista ja valokuvista voi olla yhteydessä varapuheenjohtajaan.

Puheenjohtaja Merja Paloniemi käyttää toistaiseksi omaa sähköpostiosoitettaan etunimi.sukunimi(a)osao.fi. Sihteerin käytössä on edelleen sähköposti muotoa tormasensukuseura(a)gmail.com ja varapuheenjohtajalla tormaset.suku(a)gmail.com. Rahastonhoitajalle ja jäsenrekisterin ylläpitäjälle perustetaan uusi sähköposti, joka on muotoa etunimi.sukunimi(a)tormaset.fi.

Yhteyttä pidetään hallituksen kesken WhatsApp-pikaviestintäpalvelun kautta. Etäyhteyksiin käytetään Microsoft Teams –sovellusta.

Tulevaisuudessa sukuseura pyrkii hakemaan eri hankerahoituksia sekä kulttuuriavustuksia. Näitä selvitellään seuraavaan kokoukseen mennessä.

Näin saatiin ensimmäinen kokous päätökseen ja kausi aloitettua. Kiitokset vieraanvaraisuudesta Merjalle ja Jarmolle, unohtamatta ”James”–koiraa, joka oli varastaa huomion itselleen, pöydän antimet kun olivat herkullisia.

Jaa tämä sivu Facebookissa