Jäsenyys


Matka sukumme juurille. Meitä Törmäsen sukuun kuuluvia on arviolta 15 000, joista elossa olevia noin 6000 ja näistä sukuseuran jäseniä noin 150. Tapaamme vanhoja tuttuja ja uusia sukulaisia joka kolmas vuosi järjestettävissä sukutapaamisissa. Retkillä tutustumme sukumme entisiin ja nykyisiin jälkipolviin sekä sukuamme kiinnostaviin kohteisiin. Jäsenkirjeitse, Facebook-sivuilta sekä edellä mainituilta seuran jäsenille tarkoitetuilta www.tormaset.fi -sivuilta saa tietoa sukuseuran toiminnasta. Sukuseuraamme voi myös tulla mukaan kehittämään seuramme toimintaa entistäkin vireämmäksi ja laadukkaammaksi.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva. Myös avioliiton kautta voi kuulua sukuun. Näitä ovat Henrik ja Margareta Törmäsen jälkeläiset ja heidän puolisonsa. Jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus. Lisätietoa jäsenyydestä saa sääntöjen 3 §:stä.

Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa ja ainaisjäsenyys 100 euroa. Jäsenmaksusta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain. Jos jäsenmaksu jää maksamatta peräkkäin kahdelta vuodelta, henkilö poistetaan jäsenluettelosta.

Sukuseuran jäseneksi pääset seuraavasti:

Lähetä sukuseuralle jäsenhakulomake täytettynä lomakkeen palautusosoitteen mukaisesti. Linkki jäsenhaku-/ sukutietolomakkeeseen tästä.
Seuraavaksi sukuseuran hallituksen tehtävänä on käsitellä jäsenhakemus, minkä jälkeen lähetetään yhteystietojen pohjalta jäsenmaksulomake, jos hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Maksettuaan jäsenmaksun jäsen saa antamaansa sähköpostiin tunnukset Jäsenille-sivuille.
Tällä samalla lomakkeella voit ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesta (posti- tai sähköpostiosoite), nimenmuutoksesta tai muusta sukuseuran jäsenrekisteriin päivitettävästä tiedosta. Jos osoitteesi muuttuvat, kirjoita viestikenttään tiedoksi myös entinen osoite. Näin osaamme yhdistää tiedot oikeaan henkilöön.

Pyrimme käyttämään ensisijaisesti jäsenkirjeiden lähetyksessä sähköpostia, joten ilmoitathan sähköpostiosoitteen jäsenhakumuslomakkeen mukaisesti.

Sukuseuran hallitus pitää yllä jäsen- ja sukutietoluetteloa. Liitteenä henkilötietolain mukaiset jäsenrekisteriseloste ja sukututkimusrekisteriseloste. (Päivitykset rekisteriselostuksiin tulossa lähiaikoina!) Voimassa olevat EU tietosuoja-asetus CDPR (EU), 2016 ja Tietosuojalaki, 2018.

Lisäksi seuraavassa Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmän laatimat Sukututkimuksen käytännesäännöt, 2013.

SUKUSEURAN JÄSENYYS – 1 VUOSI

10,00 €

SUKUSEURAN AINAISJÄSENYYS

100,00 €

Jaa tämä sivu Facebookissa