Jäsenyys

Julkaistu

Matka sukumme juurille. Meitä Törmäsen sukuun kuuluvia on arviolta 15 000, joista elossa olevia noin 6000 ja näistä sukuseuran jäseniä noin 200. Tapaamme vanhoja tuttuja ja uusia sukulaisia joka kolmas vuosi järjestettävissä sukutapaamisissa. Retkillä tutustumme sukumme entisiin ja nykyisiin jälkipolviin sekä sukuamme kiinnostaviin kohteisiin. Jäsenkirjeitse, Facebook-sivuilta sekä edellä mainituilta seuran jäsenille tarkoitetuilta www.tormaset.fi -sivuilta saa tietoa sukuseuran toiminnasta. Sukuseuraamme voi myös tulla mukaan kehittämään seuramme toimintaa entistäkin vireämmäksi ja laadukkaammaksi.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva. Myös avioliiton kautta voi kuulua sukuun. Näitä ovat ovat Henrik ja Margareta Törmäsen jälkeläiset ja heidän puolisonsa. Jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus. Lisätietoa jäsenyydestä saa sääntöjen 3 §:stä.

Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa ja ainaisjäsenyys 100 €. Jäsenmaksusta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous (seuraavan kerran lauantaina 9.7.2022). Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain. Jos jäsenmaksu jää maksamatta peräkkäin kahdelta vuodelta, henkilö poistetaan jäsenluettelosta. Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot tulee ilmoittaa sukuseuran sihteeri/rahastonhoitajalle sähköpostitse tormasensukuseura(a)gmail.com, ettei niistä aiheudu ongelmia.

Sukuseuran hallitus pitää jäsenluetteloa. Liitteenä henkilötietolain mukaiset jäsenrekisteriseloste ja sukututkimusrekisteriseloste.

Lisäksi seuraavassa Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmän laatimat Sukututkimuksen käytännesäännöt, 2013.

Jaa tämä sivu Facebookissa